In augustus is het aantal toegekende WW-uitkeringen iets afgenomen ten opzichte van juli. In de arbeidsmarktregio Amersfoort telde UWV in augustus 5.064 WW-uitkeringen. Dit is een daling met 1,5% ten opzichte van juli. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 3,0%. Ten opzichte van augustus vorig jaar is er sprake van een grote stijging van het aantal WW-uitkeringen. Daarnaast neemt het aantal vacatures af. Dit zorgt ervoor dat in veel beroepen de krapte op de arbeidsmarkt afneemt.

Geringe schommelingen WW-uitkeringen in Amersfoort

Eind augustus 2020 verstrekte UWV in totaal 5.064 WW-uitkeringen in deze arbeidsmarktregio. Dat waren er 78 minder dan een maand eerder. In de zomermaanden juni, juli en augustus stabiliseerde het aantal WW-uitkeringen. Landelijk was de daling 3,0%. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Amersfoort met 696, ofwel 15,9%. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 23,3%.

De daling bij de uitzendbedrijven zet door. In augustus zien we in deze sector een daling met 8,4% van het aantal WW-uitkeringen. Ook vervoer en logistiek en de chemische industrie (-9,2% en -18,8%) laten een procentuele daling zien. Stijgingen doen zich voor in horeca en catering (+5,9%) en de voeding en genotmiddelenindustrie (+13,3%).

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef gelijk op 2,8%. Daarmee lag dit percentage in augustus onder het landelijk gemiddelde, dat iets daalde en uitkwam op 3,1%.

 

Meer werkzoekenden, minder vacatures

Het aantal werkzoekenden met een WW-uitkering is toegenomen sinds het begin van de coronacrisis in de arbeidsmarktregio Amersfoort. Bovendien waren er door de crisis ook minder vacatures beschikbaar. Aan het eind van het tweede kwartaal 2020 stonden in de regio één/derde minder vacatures open dan een jaar eerder (-31%). De spanning op de arbeidsmarkt nam daardoor af. In het tweede kwartaal 2020 is in Amersfoort sprake van een ‘gemiddelde’ spanning op de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen: een globaal evenwicht. Een jaar eerder kreeg de regionale arbeidsmarkt de typering ‘krap’. Er waren toen relatief weinig werkzoekenden in verhouding tot het aantal openstaande vacatures.

 

Ruimer wordende arbeidsmarkt: dienstverlenende en bedrijfseconomische en administratieve beroepen

De coronacrisis heeft niet voor alle sectoren en beroepsklassen dezelfde impact. De arbeidsmarkt voor dienstverlenende beroepen is in de arbeidsmarktregio nu nog gemiddeld, maar beweegt richting ruim. Het aantal WW-uitkeringen in deze beroepen is toegenomen, terwijl het aantal vacatures is afgenomen. Voorbeelden van beroepen zijn: medewerkers bediening en koks, schoonmakers kantoren & bedrijven, huishoudelijk medewerkers hotels & instellingen. De horeca is een periode gesloten geweest, hotels kregen minder gasten en kantoren werden minder gebruikt, omdat het advies was zo veel mogelijk thuis te werken. Werknemers die hun baan zijn verloren, deden een beroep op een WW-uitkering.

Krappe arbeidsmarkt voor ICT, zorg, openbaar bestuur en technisch personeel

Anders is het voor ICT-beroepen, vak geschoold technisch personeel en zorgberoepen. De digitalisering van de samenleving kreeg een extra impuls. In Amersfoort is de arbeidsmarkt voor ICT’ers nog steeds krap. Er is een tekort aan ontwerpers & analisten van ICT-systemen, programmeurs internet en netwerkspecialisten. Ook vak geschoold technisch personeel en zorgpersoneel blijft schaars. Voor die beroepsgroepen is de spanning op de arbeidsmarkt in Amersfoort ‘krap’. Denk hierbij aan monteurs, elektriciens, loodgieters en timmerlieden. In de zorg is een tekort aan verzorgende IG, woon- & groepsbegeleiders en verpleegkundigen.

UWV publiceert donderdag 17 september aanstaande de gegevens over de vacature-ramingen en de spanningsindicator. Meer hierover leest u hier.