Werkgevers, onderwijsinstellingen en gemeente Amersfoort bundelen de krachten om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. Bedrijven en onderwijsinstellingen krijgen dit jaar opnieuw de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor samenwerkingsinitiatieven die gericht zijn op één of meer speerpunten van de agenda. 

De gezamenlijke agenda heeft de volgende speerpunten:

  • Verhogen van perspectieven op de arbeidsmarkt voor minder kansrijke jongeren op vo en mbo
  • Snellere en betere match van stages en leerbanen bij mkb-bedrijven
  • Vergroten van enthousiasme en instroom van jongeren voor sectoren waar personeelstekorten zijn of dreigen
  • Meer inbreng van kennis uit de praktijk in opleidingen

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt open voor tweede tranche

Het college van B&W heeft besloten het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt voor een tweede tranche open te stellen. Dit betekent dat onderwijsinstellingen en bedrijven dit jaar een extra mogelijkheid krijgen om subsidie aan te vragen voor samenwerkingsinitiatieven die gericht zijn op één of meer speerpunten van de agenda.

Er is voor de tweede tranche in totaal € 100.000,- beschikbaar voor samenwerkende onderwijsinstellingen en bedrijven. Voorstellen kunnen tot 1 oktober worden ingediend. In deze onzekere periode is extra inzet op de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt van belang. Het nieuwe schooljaar is net gestart, dan moet er bij de onderwijsinstellingen vanzelfsprekend veel gebeuren, zeker nu rekening moet worden gehouden met de corona-beperkingen. Toch hoopt het college met de tweede opening van het fonds dit jaar extra innovatieve samenwerkingen te kunnen stimuleren.

Voorwaarden subsidie

Tot 1 oktober 2020 kan subsidie worden aangevraagd via de website van de Gemeente Amersfoort. Het gaat om cofinanciering, er wordt maximaal 50% subsidie verleend. De voorwaarden zijn gelijk aan die van de openstelling eerder dit jaar:

  • Voorstellen moeten bijdragen aan één of meer van de genoemde speerpunten.
  • Het is wederom mogelijk om subsidie aan te vragen voor een project dat twee schooljaren doorloopt.
  • Voor een project dat één schooljaar loopt is het maximum subsidiebedrag € 30.000,-, voor een project van twee schooljaren € 40.000,-.
  • Voor aanvragers is het van belang te weten dat de eerste activiteiten in het project dit kalenderjaar dienen te starten.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via onderwijs-arbeidsmarkt@amersfoort.nl.