Direct naar content

Op 1 januari 2022 gaat een wetswijziging in die een samenloop van een uitkering van UWV en loonkostensubsidie van de gemeente eenvoudiger maakt. Werkgevers hoeven hierdoor hun medewerker(s) die werken met Loonkostensubsidie, alleen nog ziek en/of beter te melden bij UWV en niet meer ook bij de gemeente. En gemeenten betalen niet meer te veel loonkostensubsidie, die werkgevers achteraf moeten terugbetalen. De nieuwe regels gelden bij aanvragen voor een Ziektewet- of een zwangerschaps- en bevallingsuitkering.

In welke situaties verandert er iets ?

U ontvangt loonkostensubsidie van de gemeente voor uw werknemer. Daarnaast vraagt u voor uw werknemer een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) aan. Of u vraagt Ziektewet-uitkering aan bij UWV in de volgende gevallen:

  • Uw werknemer is ziek door zwangerschap of bevalling.
  • Uw werknemer is ziek door orgaandonatie.
  • Uw werknemer is ziek en heeft een no-riskpolis.
  • Uw werknemer is ziek en valt onder de Compensatieregeling voor oudere, voormalig werkloze werknemers

In deze situaties gelden de nieuwe regels na 1 januari 2022.

Wat verandert er?

Vanaf 1 januari meldt u uw werknemer alleen ziek bij UWV. De loonkostensubsidie van de gemeente loopt door. Bij de berekening van de hoogte van de uitkering voor uw werknemer houdt UWV rekening met de betaling van de loonkostensubsidie door de gemeente. U krijgt zo niet te veel loonkostensubsidie of uitkering.