Utrechtzorg en de Werkgeversservicepunten Amersfoort, Utrecht en Gooi en Vechtstreek hebben besloten om géén risico te nemen omtrent het verspreiden van het Corona-virus en onze gezamenlijke regionale evenementen af te lasten. Dit betekent dus dat evenement OntdekdeZorg in Amersfoort op 16 maart niet doorgaat.

Vanzelfsprekend vinden we het heel erg jammer om deze beslissing te moeten nemen. Tegelijkertijd laat de situatie zien hoe belangrijk onze zorg- en welzijnsorganisaties zijn en hoe groot het belang van voldoende personeel is. Patiënten, cliënten en medewerkers staan altijd op nummer één en dat willen we met dit besluit ook uitdragen.

We willen het evenement alsnog op een ander moment plannen, de nieuwe datum hiervoor volgt zo spoedig mogelijk. Alle mensen die zich hebben aangemeld voor de banenmarkt, ontvangen donderdag een afmelding.