Direct naar content

Eind juli verstrekte UWV in de arbeidsmarktregio Amersfoort voor het eerst in jaren minder dan 3.000 WW-uitkeringen. Het totaal deze maand kwam uit op 2.988, een daling ten opzichte van een maand geleden met 83 verstrekte uitkeringen (-2,7%). Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 2,5%. In Amersfoort stonden eind juli slechts 221 WW’ers met een beroep op beroepsniveau 1 ingeschreven. Het aantal WW-uitkeringen aan deze groep is in de periode juli 2019 – juli 2022 met 22% afgenomen. De vraag naar mensen op beroepsniveau 1 is ten opzichte van twee jaar geleden juist met 55% gestegen.

Aantal WW-uitkeringen in juli historisch laag

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort nam in juli verder af. Eind juli verstrekte UWV in de regio in totaal 2.988 WW-uitkeringen. Dat waren er 83 minder dan een maand eerder, een daling met 2,7%. Deze daling is vergelijkbaar met de rest van het land: landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen met 2,5%. In nagenoeg alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen in juli af, met uitzondering van het onderwijs. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking kwam afgelopen maand, net als de maand ervoor, uit op 1,6%. Het landelijke percentage daalde ook naar 1,6% (was vorige maand 1,7%).

Aantal WW’ers met een beroepsniveau 1 nam in Amersfoort steeds verder af

In de arbeidsmarktregio Amersfoort stonden eind juli slechts 221 werkzoekenden met een beroep op beroepsniveau 1 ingeschreven. Onder beroepsniveau 1 vallen beroepen met eenvoudig en routinematig lichamelijk en handmatig werk met gebruik van handgereedschap zoals een spade, of eenvoudige elektrische apparaten zoals een stofzuiger. Deze groep omvatte slechts 8,3% van het totaal aantal WW’ers (2.677 personen). Het aantal WW-uitkeringen aan deze groep is met 22% minder sterk gedaald in vergelijking met de andere beroepsniveaus. Het sterkst daalden de groepen WW’ers met de beroepsniveaus 2 (-32%) en 4 (-38%). Ook het aantal WW’ers met een beroep op beroepsniveau 3 was relatief sterk afgenomen (-28%).

De gebruikte indeling naar beroepsniveau is op basis van de internationale ISCO-classificatie, die een indeling van niveau in vier categorieën kent:

  • Beroepsniveau 1: eenvoudige routinematige taken, waarvoor elementair of lager onderwijs volstaat;
  • Beroepsniveau 2: weinig tot middelmatig complexe taken, waarvoor lager of middelbaar onderwijs vereist is
  • Beroepsniveau 3: complexe taken, waarvoor middelbaar of hoger onderwijs vereist is;
  • Beroepsniveau 4: zeer complexe gespecialiseerde taken, waarvoor hoger of wetenschappelijk onderwijs vereist is.

Het lijkt erop dat ook WW’ers met een beroep op beroepsniveau 1 de afgelopen twee jaar hebben kunnen profiteren van het economisch herstel en de ontstane krapte op de arbeidsmarkt.

Op beroepsniveau 1 werden in Amersfoort vooral winkelmedewerkers en schoonmakers gezocht

Het aantal openstaande vacatures voor beroepen op beroepsniveau 1 in Amersfoort lag in het eerste kwartaal van 2022 55% hoger dan in het eerste kwartaal van 2019. Eind 1e kwartaal 2022 kwam dit aantal op 800 openstaande vacatures. Dit was 9% van de totale vacaturemarkt. In vergelijking met de andere beroepsniveaus was de groei van het aantal vacatures in deze categorie relatief sterk. Het aantal vacatures op beroepsniveau 4 nam zelfs met 71% toe. De groei van de regionale vacaturemarkt was het gevolg van het verder aantrekken van de economische bedrijvigheid in alle regionale sectoren. Bovendien was er sprake van een inhaalvraag in vooral de sector toerisme en recreatie.

Eind eerste kwartaal 2022 was er in Amersfoort op beroepsniveau 1 vooral vraag naar:

  • schoonmakers
  • winkelpersoneel
  • productiemedewerkers
  • magazijnmedewerkers
  • bezorgers (reclame)kranten