De coronacrisis heeft in april duidelijk zijn weerslag op de arbeidsmarkt gehad. UWV kende in deze maand 292.065 WW-uitkeringen toe, een stijging van 14,1% ten opzichte van maart. In Amersfoort waren het vooral werknemers uit de uitzendsector die zich meldden voor een WW-uitkering. UWV verstrekte 535 uitkeringen aan werknemers uit deze branche. Maar ook veel werknemers in de horeca verloren hun baan, net zoals winkelpersoneel en chauffeurs. Door de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus verviel een groot deel van het werk in sectoren zoals horeca, cultuur, detailhandel, non-food en transport.

Meer WW-uitkeringen

Eind maart telde de arbeidsmarktregio Amersfoort 4.858 WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen in de regio nam in april toe met 504 uitkeringen, een stijging ten opzichte van vorige maand van 11,6%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in de regio nu 59 uitkeringen hoger (1,2%).

Aantal nieuwe WW-uitkeringen fors gegroeid

Vooral werknemers in de uitzendsector, horeca en cultuur, sport & recreatie zijn in eerste instantie getroffen door de crisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Maar ook in de detailhandel, non-food en vervoersector hebben bedrijven het, zoals verwacht, zwaar te verduren. Door de gevolgen van coronamaatregelen nam de WW in deze branches het sterkst toe. Beroepen die sterk werden geraakt zijn onder andere kelners & barpersoneel, verkoopmedewerkers detailhandel alsmede receptionisten, telefonisten en administratief medewerkers.

Andere sectoren merken op een andere manier de gevolgen van de coronacrisis. Zo was er in de regio Amersfoort in de sectoren overheid en onderwijs nauwelijks een verschuiving in het aantal WW-uitkeringen.

Aantal vacatures daalt met een kwart

In Amersfoort was de daling van het aantal online vacatures van januari tot en met april 2020 met 26% gelijk aan het gemiddelde in Nederland. De verdeling over sectoren verschilde echter sterk. Zo daalde het aantal online vacatures voor administratief personeel (administratief medewerkers, boekhoudkundig medewerkers, receptionisten/telefonisten en secretaresses) met 53%. Voor de beroepsgroep automonteurs was dat 39% terwijl het aantal online vacatures voor dienstverlenende beroepen als obers en barpersoneel fors afnam (-77%). Tot slot valt nog de forse daling van het aantal online vacatures in het personenvervoer op. In de maanden januari tot en met april daalde het aantal vacatures voor bus-, taxi- en tramchauffeurs met 40%.

Het aantal openstaande vacatures op werk.nl van UWV is met 26% afgenomen sinds het begin van de coronacrisis. In absolute aantallen is de afname van het aantal online vacatures in de economisch-administratieve beroepen het grootst. Ook in de commerciële, transport & logistieke en technische beroepen is de afname van vacatures in absolute zin fors. Procentueel gezien is het aantal openstaande online vacatures voor dienstverlenende beroepen het sterkst afgenomen.