Voor veel werkgevers en werknemers zijn het moeilijke en onzekere tijden. Daarom heeft de regering economische noodmaatregelen getroffen. Eén van de regelingen, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), is erop gericht om werkgevers met omzetverlies tegemoet te komen in de loonkosten. Met de uitvoering van deze regeling wordt werkloosheid voorkomen en blijft ervaring en kennis voor bedrijven behouden. De regeling wordt uitgevoerd door UWV. Vanaf maandag 6 april is het NOW-loket open voor werkgevers.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De eerste aanvraagperiode van de NOW 1.0 is gesloten vanaf 6 juni 2020. Wat betreft NOW 2.0: Vanaf 6 juli 2020 kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020. NOW 2.0 loopt 1 oktober af. Het kabinet verlengt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden tot 1 juli 2021. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

De uitvoering van de regeling is voor UWV een uitzonderlijke operatie, zowel qua omvang als snelheid. De vakkundige medewerkers hebben de afgelopen weken alles op alles gezet om een solide proces neer te zetten dat werkt vanaf dag 1, zorgvuldig is en geen haperingen kent. Gezien de korte voorbereidingstijd en de grote hoeveelheid te verwachten aanvragen kunnen er opstart- en uitvoeringsproblemen ontstaan. We rekenen op uw begrip hiervoor. Ook doen we een beroep op uw morele verantwoordelijkheid om uitsluitend gebruik te maken van deze regeling als u daar recht op heeft.

Voor meer informatie en aanvragen: uwv.nl/now en het Factsheet met belangrijke informatie.