Direct naar content

Het aantal door UWV verstrekte WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort daalde in november verder en kwam uit op 3.431 WW-uitkeringen. Dat zijn 182 uitkeringen (-5%) minder dan een maand geleden. De landelijke daling van het aantal WW-uitkeringen was in de afgelopen maand ook exact 5%. Doordat het aanbod van werkzoekenden steeds verder krimpt, is het voor werkgevers steeds moeilijker om personeel te vinden. Voor werkzoekenden en voor werkenden die op zoek zijn naar een andere uitdaging biedt de krapte op de arbeidsmarkt volop kansen. Het aantal door UWV verstrekte WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort daalde in november verder en kwam uit op 3.431 WW-uitkeringen. Dat zijn 182 uitkeringen (-5%) minder dan een maand geleden. De landelijke daling van het aantal WW-uitkeringen was in de afgelopen maand ook exact 5%. Doordat het aanbod van werkzoekenden steeds verder krimpt, is het voor werkgevers steeds moeilijker om personeel te vinden. Voor werkzoekenden en voor werkenden die op zoek zijn naar een andere uitdaging biedt de krapte op de arbeidsmarkt volop kansen.

Verdere daling WW-uitkeringen

Eind november lag het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort op 3.431. Dat is een afname van 5% (-182 WW-uitkeringen) ten opzichte van oktober 2021. Landelijk nam het aantal uitkeringen in oktober met hetzelfde percentage af. Het WW-percentage komt deze maand uit op 1,9% van de regionale beroepsbevolking en daalde daarmee weer iets ten opzichte van vorige maand. Het landelijke WW-percentage daalde met 0,1 procentpunt en kwam de afgelopen maand uit op 2,0% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Krappe arbeidsmarkt biedt kansen

De lage aantal WW-uitkeringen en hoge aantal vacatures zorgen voor een krappe arbeidsmarkt. Het tekort aan personeel neemt in steeds meer regio’s en ook in steeds meer beroepen toe. In het derde kwartaal is de arbeidsmarkt in de regio Gooi en Vechtstreek krap en in de arbeidsmarktregio’s Amersfoort en Midden-Utrecht zelfs zeer krap. Deze krapte biedt kansen voor werkzoekenden die in hun huidige beroep geen werk kunnen vinden. Een overstap naar een ander beroep biedt dan meer perspectief.

Kansrijke en overstapberoepen

Ondanks de grote vraag naar personeel, is het niet voor iedereen makkelijk om werk te vinden. Zo zijn er beroepen met minder goede baankansen. Sommige beroepen bieden al jaren minder goede baankansen. Bijvoorbeeld omdat er werk verdwijnt door digitalisering, zoals bij administratief medewerkers, grafisch vormgevers en bibliotheekmedewerkers. Andere beroepen, zoals dierenverzorgers, reisleiders en gidsen zijn erg populair onder scholieren, studenten en werkzoekenden. Hierdoor zijn er veel sollicitanten per vacature. Ook zijn er beroepen die nog steeds last hebben van de coronamaatregelen, zoals touringcarchauffeurs, stewards en stewardessen in de luchtvaart (grond en cabine). Met de aanscherping van de coronamaatregelen nemen ook de baankansen weer tijdelijk af in de horeca-, cultuur- en evenementensector. Voor werkzoekenden met beroepen met minder goede kansen op werk is het raadzaam om breder te zoeken dan alleen naar het eigen beroep. De huidige vaardigheden kunnen immers ook goed van pas komen in andere beroepen waar de kans op werk gunstiger is.

Voor 19 beroepen waarin het op dit moment lastig kan zijn om werk te vinden, publiceerde UWV voorbeelden van overstapberoepen. Een aantal minder kansrijke beroepen staan in het dashboard Skills en beroepen. Het dashboard laat zien welke skills van minder kansrijke beroepen, overlap hebben met skills van kansrijke en overstapberoepen.