Direct naar content

UWV verstrekte eind oktober in de arbeidsmarktregio Amersfoort 3.613 WW-uitkeringen. Dat zijn 133 uitkeringen (-3,6%) minder dan een maand geleden. In vergelijking met de periode direct voor de coronacrisis is het aantal WW-uitkeringen aan werkzoekenden die daarvoor in de detailhandel hadden gewerkt nu lager. De verwachte banengroei in de detailhandel zal komend jaar de eerdere krimp van de sector kunnen compenseren.

Aantal WW-uitkeringen blijft dalen

Het aantal WW-uitkeringen lag eind oktober in de arbeidsmarktregio Amersfoort op 3.613. Dat is een afname van 3,6% (-133 WW-uitkeringen) ten opzichte van september dit jaar. Ook landelijk nam het aantal uitkeringen in oktober af. Deze landelijke daling was met 4,2% iets sterker dan die in de arbeidsmarktregio Amersfoort. UWV verstrekte eind oktober 2021 in de regio Amersfoort 257 WW-uitkeringen aan werkzoekenden die daarvoor in de detailhandel hadden gewerkt. In oktober 2021 daalde het totaal aantal uitkeringen met 28% ten opzichte van oktober 2020. De daling van het aantal WW-uitkeringen in de sector detailhandel (-32,3%) is steeds wat sterker dan die bij het totaal van de WW-uitkeringen voor alle sectoren. Het WW-percentage komt deze maand uit op 2,0% van de regionale beroepsbevolking en bleef daarmee gelijk aan vorige maand. Het landelijke WW-percentage daalde met 0,1 procentpunt en kwam de afgelopen maand uit op 2,1% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Meer vacatures, personeel moeilijker te vinden

Het economisch herstel zorgde ervoor dat in Nederland in 2021 steeds meer vacatures beschikbaar waren. In bijvoorbeeld de detailhandel nam het aantal openstaande vacatures in de regio Amersfoort in een jaar tijd met ruim de helft toe. Het gaat dan onder meer om verkoopmedewerkers, winkeliers & teamleiders en managers. Werkgevers op zoek naar personeel voor functies in de detailhandel ervaren krapte op de arbeidsmarkt.

Grote, regionaal sterk vertegenwoordigde sectoren zoals de detailhandel in de arbeidsmarktregio Amersfoort, zorgen in gunstige omstandigheden voor extra kansen op de arbeidsmarkt. De sector biedt werk aan zo’n 21.000 werknemers. Met een aandeel van 12% in de regionale werkgelegenheid is de detailhandel relatief iets sterker vertegenwoordigd dan gemiddeld in Nederland als geheel (11%). De verwachte banengroei in de detailhandel zal komend jaar de eerdere krimp van de sector kunnen compenseren, mits onzekerheden niet leiden tot een ongunstiger resultaat. Denk hierbij aan een sterk verslechterend verloop van de pandemie of koopkrachtverlies door toegenomen inflatie.

Oplossingen bij personeelstekorten en kansen op werk

Werkgevers met personeelstekorten kunnen zich laten inspireren door het rapport ‘Personeelstekorten aanpakken, oplossingen voor werkgevers’. Het rapport reikt hen 27 oplossingen aan. Werkgevers kunnen nieuw talent aanboren, werk anders organiseren of inzetten op binden en boeien van het huidige personeel. Buiten de voor de hand liggende groepen waaruit te werven, biedt het GWU, de Geregistreerde Werkzoekenden bij UWV, ook in de regio Amersfoort een groot potentieel aan nog onbenut talent. De regio telt 11.747 geregistreerde werkzoekenden zonder dienstverband, waarvan zo’n 350 op zoek zijn naar werk als verkoopmedewerker detailhandel en 20 als manager detail- & groothandel. Voor werkzoekenden betekent deze situatie juist een grotere kans op werk. Het regionaal overzicht kansrijke beroepen voor de regio Amersfoort bevat daarom ook functies in de detailhandel.