Direct naar content

Door heel Nederland zijn er kansen op de arbeidsmarkt. Ook in de regio Amersfoort zijn er kansen en is er sprake van krapte op de regionale arbeidsmarkt. Landelijk is er een recordaantal vacatures en ook in de regio Amersfoort groeit het aantal vacatures, naar verwachting met 1.800. Dit komt omdat de economie, na de coronacrisis, weer aantrekt en dat werkgevers weer op zoek gaan naar werknemers. Voor werkzoekenden en werklozen betekent dit dat er kansen zijn om aan het werk te komen of een nieuwe baan te vinden. Dit blijkt uit de jaarlijkse Regio in Beeld publicatie die UWV vandaag uitbrengt.  

Krapte arbeidsmarkt in tweede kwartaal
De arbeidsmarkt in regio Amersfoort is krap. Vooral voor de sectoren Zorg en Welzijn, Techniek en Dienstverlening.

In de arbeidsmarktregio Amersfoort is er momenteel sprake van een krappe arbeidsmarkt. Na een voorzichtig herstel in het eerste kwartaal van het jaar, trok de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2021 verder aan. Een verdere daling van het aantal werkzoekenden en de stijging van het aantal vacatures zorgde ervoor dat de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van dit jaar sterk opliep in de regio Amersfoort. Het aantal vacatures steeg ten opzichte van een jaar geleden met 67% en in een groot gedeelte van de beroepsgroepen is er sprake van tekorten.

Kansen

De krapte in de regio Amersfoort zit vooral in de sectoren ICT, Technisch, Transport & Logistiek en Zorg & Welzijn. In deze sectoren is het voor werkgevers erg lastig om personeel te vinden. Hierdoor zijn beroepen in deze sectoren, zoals verzorgenden IG, monteurs elektriciteitsnetten, loodgieters, BI-specialisten en vrachtwagenchauffeurs erg kansrijk. Dit biedt kansen voor werkzoekenden en mensen die een nieuwe stap in hun loopbaan willen zetten. UWV kan hierbij ondersteunen, online via werk.nl of door persoonlijk contact op te nemen in de regio met bijvoorbeeld het Leerwerkloket regio Amersfoort die mensen adviseert over (om)scholing naar kansrijke beroepen.

Kansberoepen in Amersfoort
Verzorgende IG, Loodgieter en medewerker klantcontact zijn kansberoepen in de regio Amersfoort
Geregistreerde werkzoekenden bij UWV
In juni 2021 zijn in de Participatiewet 7400 werkzoekenden ingeschreven bij het UWV, 2100 personen hebben een CV op Werk.nl, 4300 mensen ontvangen WW, 1800 Wajong en 1600 een wia-uitkering.

Ontwikkeling WW

Doordat meer mensen werk vinden op de krappe arbeidsmarkt, neemt het aantal WW-uitkeringen de laatste periode af. In de regio Amersfoort waren er aan het begin van 2021 5.000 WW-uitkeringen en op 1 oktober 2021 waren dat er 3.746. Dat is een afname van 1.254 uitkeringen oftewel een afname met 25%.

Mismatch

De stijging van het aantal vacatures van de laatste perioden heeft ervoor gezorgd dat er een recordaantal vacatures beschikbaar zijn. Er zijn zelfs meer vacatures dan werkzoekenden op dit moment. Anderzijds typeert CBS ruim 1 miljoen leden van de beroepsbevolking als onbenut arbeidspotentieel. Een groot deel van deze mensen staat niet geregistreerd bij UWV en krijgt geen uitkering van UWV of de gemeente. Deze groep ontvangt dan ook geen dienstverlening van UWV waardoor we deze mensen niet kunnen begeleiden bij het vinden van werk.

Het UWV wil samen met partners in kaart brengen welke kwaliteiten en behoeften deze groep mensen heeft. Op basis van die informatie willen wij samen met onze partners deze groep gaan begeleiden in het vinden van werk.

Regionale Mobiliteitsteams

De eerste stap in het samen met onze partners helpen van werkzoekenden is het afgelopen jaar gezet met de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s)*. Iedereen die zijn of haar baan is kwijtgeraakt of dreigt kwijt te raken kan zich melden bij het RMT in de regio. In het RMT werken verschillende partners, waaronder UWV en het WerkgeversServicepunt, samen om mensen weer aan het werk te helpen of om een stap te maken naar een nieuwe baan. Voor het eerst is het met de Regionale Mobiliteitsteams mogelijk om onafhankelijk van de (uitkerings)achtergrond van de burger of werkgever passende dienstverlening in te zetten. Iemand die dienstverlening van UWV ontvangt, kan ook dienstverlening van een gemeente krijgen en iemand die werkloos dreigt te worden kan ondersteuning of training krijgen van bijvoorbeeld UWV.

Judit Kluijtmans, coördinator van het regionale Mobiliteitsteam in de arbeidsmarktregio Amersfoort: ‘Het eerste succes in de samenwerking tussen de partijen van het Regionale Mobiliteitsteam (RMT) is dat het mogelijk is om van elkaars instrumenten en mogelijkheden gebruik te maken, zodat we de werkgevers, werknemers en werkzoekenden in de arbeidsmarktregio Amersfoort nog beter kunnen helpen. Mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, ontvangen de best passende dienstverlening op weg naar een sterkere arbeidsmarktpositie en duurzaam werk.’