De arbeidsmarktregio Amersfoort telde UWV in juli 5.142 WW-uitkeringen. Een stijging met 0,8% ten opzichte van juni. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen met 0,1%. In eerder zwaar getroffen sectoren zoals uitzendbureaubedrijven, schoonmaak en de horeca en catering stabiliseert het aantal toegekende WW-uitkeringen in de afgelopen maand.

Stabilisering WW-uitkeringen in Amersfoort

Eind juli 2020 verstrekte UWV in totaal 5.142 WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio. Dat waren er 39 meer dan een maand eerder. Na zeer sterke stijgingen in de vorige maanden, is er in de zomermaanden juni en juli sprake van een stabilisering van het aantal WW-uitkeringen. Landelijk was de stijging 0,1%. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Amersfoort met 805, ofwel 18,6%. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 28,6%.

In de sector overige commerciële dienstverlening was de stijging van het aantal WW-uitkeringen het hoogst (+4,4% oftewel +56 WW-rechten). Wat opvalt is dat er bij de uitzendbedrijven de afgelopen maand juist een daling te zien is van 4,6%, terwijl hier eerder sprake was van een forse stijging. Twee mogelijke verklaringen zijn de seizoensinvloeden en kortdurende WW-rechten van de in maart en april getroffenen die beëindigd zijn.

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef gelijk op 2,8%. Daarmee lag dit percentage in juli wederom onder het landelijk gemiddelde, dat ook niet wijzigde en bleef staan op 3,2%.

Arbeidsmarkt drastisch veranderd

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Voor veel ondernemers zijn personeelstekorten inmiddels niet meer het grote probleem en draait het veel meer om de vraag ‘hoe kom ik deze crisis door’? Verwacht wordt dat de werkloosheid dit jaar (verder) zal oplopen, van 3,4% in 2019 naar 7% of meer in 2021. Er zullen dus veel mensen op zoek moeten naar ander werk, zo nodig in een ander beroep. Dat maakt het belangrijk om zichtbaar te maken waar op dit moment nog kansen liggen op de arbeidsmarkt, en waar de kansen minder goed zijn of sterk zijn afgenomen. Dat kan immers richting geven aan van-werk-naar-werk activiteiten en (om)scholing. Sectoren waar de werkgelegenheid verminderd is de afgelopen periode zijn bijvoorbeeld de horeca, verkoop, schoonmaak en transport en logistiek.

Nog steeds moeilijk vervulbare vacatures

Ondanks de coronacrisis zijn er nog steeds beroepen met moeilijk vervulbare vacatures, al zijn het er wel minder dan een jaar geleden. In die beroepen is de kans op werk nog steeds goed. Deze beroepen stonden ook op de lijst met moeilijk vervulbare vacatures van september 2019 en blijken dus op basis van de meest recente cijfers nog steeds goede kansen op werk te bieden. Het gaat om specifieke beroepen waarvoor doorgaans een langdurige opleiding noodzakelijk is, vaak op hbo-niveau of hoger. Voor bepaalde beroepen zijn er zij-instroomprojecten. Dan is het relatief gemakkelijk om de overstap te maken. Sectoren die nog steeds goede kansen bieden voor werkzoekenden zijn bijvoorbeeld zorg, onderwijs en de bouw.

Daarnaast is er nog steeds vraag naar technisch onderlegde vakmensen. Zo werkt bij het familiebedrijf CMM Services, producent van oplaadpalen van elektrische auto’s aan de Magnesiumweg in Amersfoort, een enthousiast team, dat een mix vormt tussen jong en oud, met diverse etnische achtergronden. Het bedrijf zoekt met name assemblage-medewerkers, maar via het WSP heeft het bedrijf ook een magazijnmedewerker, orderverwerker en administratieve kracht aangenomen.

Het op 13 augustus jongstleden uitgebrachte “Kansrijke en minder kansrijke beroepen” vindt u hier.