Direct naar content

UWV verstrekte eind februari 2.767 WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort. Dat waren 13 uitkeringen meer dan een maand geleden, een stijging met 0,5%. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen juist licht (-0,3%). In de regio Amersfoort zijn niet alleen grote tekorten aan zorgpersoneel, maar ook wordt in de zorg ondersteunend personeel gevraagd. Het gaat dan om zeer uiteenlopende beroepen zoals (medisch) secretaressen, boekhouders, horecamedewerkers, schoonmakers, technische mensen, ICT’ers en nog veel meer.

Aantal verstrekte WW-uitkeringen nog steeds in de lift

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort steeg opnieuw licht in februari 2023. Eind februari verstrekte UWV in de regio in totaal 2.767 WW-uitkeringen. Dat waren 13 uitkeringen (+0,5%) meer dan een maand eerder. Landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen heel licht, namelijk met 0,3%. In vergelijking met vorig jaar nam het aantal WW-uitkeringen in de regio af met 573 (-17,2%). In heel Nederland was de afname het afgelopen jaar -18,0%. De grootste daling van het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort deed zich voor in de sector Metaalindustrie, installatie en voertuigen (-8,5%), terwijl de grootste stijging voor rekening kwam van de sector Vervoer en logistiek (+18,8%). Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, kwam afgelopen maand uit op 1,5%. Het landelijk WW-percentage was 1,6%. Zowel het regionaal en het landelijk WW-percentage zijn gelijk gebleven sinds januari 2023.

Ook ondersteunend personeel in de zorg gezocht

De zorgsector is een van de grootste bronnen van werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Amersfoort. Driekwart van de werkgelegenheid in deze sector bestaat uit mensen met een zorg- en welzijn beroep. Dat zijn naar schatting bijna 16.000 werkenden. Daarbij komen nog ongeveer 5.600 werknemers in de zorg met een ondersteunend beroep. Veel beroepen in de zorg in de arbeidsmarktregio Amersfoort zijn al meerdere jaren als gevolg van personeelstekorten kansrijk. Dat betekent dat werkgevers in de zorg al langere tijd moeite hebben om vacatures in te vullen. Dat geldt echter niet alleen voor specifieke zorgberoepen, zoals groeps- en woonbegeleiders, verzorgenden IG en verpleegkundigen, maar ook voor ondersteunend personeel. Bijna een vijfde van de beroepen in de sector zorg wordt gevormd door administratieve beroepen (10%) en dienstverlenende beroepen (8%).

Bij de administratieve en bedrijfseconomische beroepen met een hbo- of wo-opleidingsniveau gaat het vooral om specialisten op gebied van personeel (HR-adviseurs, arbeids- en loopbaanspecialisten) en op het gebied van financiën (boekhouders, controllers en accountants). Voor directiesecretaressen en medisch secretaressen zijn de kansen voor werkzoekenden eveneens gunstig. Bij de dienstverlenende beroepen gaat het vooral om enkele specifieke beroepsgroepen zoals schoonmakers, medewerkers bediening horeca, keukenhulpen, horecapersoneel, kappers en schoonheidsspecialisten. Verder worden in de zorg in mindere mate ICT-personeel, beveiligers en technisch personeel gezocht.

In de regio Amersfoort waren er in het 4e kwartaal 2022 in alle sectoren ongeveer 90 vacatures voor directiesecretaresses en 10 vacatures voor medisch-secretaressen beschikbaar. Daarnaast werden ruim 200 financiële specialisten gevraagd en 80 HR-adviseurs, arbeids- en loopbaanspecialisten. De meeste openstaande vacatures in dienstverlenende beroepen hadden betrekking op medewerkers bediening horeca (250 vacatures), schoonmakers (140 vacatures), keukenhulpen (70 vacatures) en kappers –en schoonheidsspecialisten (20 vacatures). Naar schatting is van de totale vraag naar administratieve beroepen in de arbeidsmarktregio Amersfoort 17% afkomstig van de zorgsector. Van alle vacatures voor HR-professionals in de regio komt 8% van de sector zorg en van alle vacatures voor financiële specialisten is dit percentage 3%. In deze huidige krappe arbeidsmarkt worden steeds vaker functies gecombineerd in één functie. Voor de continuïteit van de zorgverlening is het belangrijk dat werkgevers blijven (samen)werken aan oplossingen voor alle personeelstekorten in de zorg, dus zowel van zorgpersoneel als van andere beroepen. En voor werkzoekenden die graag in de zorg willen werken is het goed om te weten welke mogelijkheden deze sector naast de zorgberoepen nog meer biedt. UWV publiceerde hierover afgelopen februari het rapport ‘Zorg: meer dan alleen zorgpersoneel’, dat hier is terug te lezen

Vacatures voor niet zorgberoepen in de zorg snel vervuld

Dominique Pullen-van Greevenbroek, adviseur werkgeversdiensten van het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort: ‘Bij het WSP regio Amersfoort merken we dat we niet veel vacatures binnen krijgen voor de niet zorgberoepen in de zorg, maar als deze bij ons binnen komen er wel veel geïnteresseerden voor zijn. We vinden redelijk snel een geschikte kandidaat en een functie voor bijvoorbeeld een conciërge in een zorginstelling is dan ook snel vervuld.’ Ook administratieve beroepen binnen de zorgsector zien we steeds meer voorbijkomen. Dominique: ’Onze inschatting is dat er 10-20% van de niet zorgberoepen in de zorgsector staan tegenover de zorgfuncties waar altijd vacatures voor open staan.’ Om werkgevers te helpen om personeelstekorten aan te pakken probeert het WSP werkzoekenden te stimuleren om in de zorgsector te gaan werken. Ook worden werkzoekenden met een minder kansrijk beroep door onze adviseurs geadviseerd om naar de zorgsector over te stappen.

Ontdek de zorg week

De Ontdekdezorg week (voorheen Week van Zorg en Welzijn) vindt in 2023  plaats van 13 tot en met 18 maart.  Tijdens deze week wordt landelijk en regionaal aandacht gevraagd voor werken in zorg en welzijn, waarbij de sector aansluit op de landelijke ‘Ik Zorg’-campagne.