Direct naar content

Mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken, en moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden, kunnen vanaf vandaag terecht bij alle 35 regionale mobiliteitsteams. Afgelopen jaar zijn de eerste teams gestart en steeds verder opgebouwd tot een landelijk dekkend netwerk. In de regio Amersfoort is het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) arbeidsmarktregio Amersfoort sinds de zomer actief. Het team helpt alle werkzoekenden uit de gemeenten Amersfoort, Leusden, Nijkerk, Woudenberg, Baarn, Bunschoten en Soest gericht aan het werk via intensieve begeleiding, coaching, scholing en leren in de praktijk.

Landelijk start mobiliteitsteams

Minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezochten 16 september het regionaal mobiliteitsteam van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam.

Het kabinet kondigde eerder een aanvullend sociaal pakket aan om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. De regionale mobiliteitsteams spelen daar dit en komend jaar een belangrijke rol in. Voor de aanpak heeft het kabinet eerder € 195 miljoen beschikbaar gesteld.

Minister Wouter Koolmees: “Veel mensen hebben een onzekere periode achter de rug en voor sommigen is dat helaas nog niet afgelopen. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen samenwerkt om waar dat nodig is mensen van werk-naar-werk te helpen, zodat er snel weer perspectief is.’’

Staatssecretaris Dennis Wiersma: “We hebben iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Er liggen juist nu veel kansen voor mensen die tijdens de crisis hun baan of opdrachten zijn verloren. Heb je hulp nodig, ga naar het regionale team bij jou in de buurt. Een team experts geven je advies, helpen je vooruit en vergroten jouw kans op een baan of nieuwe opdrachten.”

Hulp nodig? Ga met een team aan het werk.
"Ik zoek een baan en heb hulp nodig. Jij ook?" Ga met het Regionaal Mobiliteitsteam aan het werk.

Takenpakket regionale mobiliteitsteams

De regionale mobiliteitsteams zijn een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijs, SBB, vakbonden en werkgeversorganisaties. De bedoeling is om werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren, door die dienstverlening te bieden die nodig is voor de (over)stap naar nieuw werk. De dienstverlening van de regionale mobiliteitsteams richt zich op mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk, waaronder ook zelfstandig ondernemers en jongeren. De teams zorgen met hun aanpak voor meer kansen voor werkzoekenden, ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, en een betere match met het beschikbare werk in Nederland.

Wil jij hulp van het team in Amersfoort?

Het mobiliteitsteam in arbeidsmarktregio Amersfoort werkt nauw samen met de afdelingen re-integratie en de zelfstandigenloketten van de gemeenten, afdeling basis- en intensieve dienstverlening van UWV, WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort, het Leerwerkloket, de onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs, MBO Amersfoort en ROC Midden-Nederland, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de sociale partners FNV, CNV, VCP-de Unie en VNO-NCW.

Vind meer informatie op onze pagina over het Regionaal Mobiliteitsteam. Je kunt ook een mail sturen naar mobiliteitsteam@amersfoort.nl of het contactformulier op de website invullen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.