Direct naar content

In december is het aantal WW-uitkeringen dat door UWV is verstrekt in de arbeidsmarktregio Amersfoort licht gedaald ten opzichte van de maand ervoor, tot 3.404. Dat waren er 27 minder dan een maand geleden, een afname van 0,8%. Landelijk steeg het aantal uitkeringen juist met 1,3%. Voor werkzoekenden en mensen die willen overstappen naar een ander beroep liggen er onder meer kansen in sectoren die betrokken zijn bij de energietransitie. Om de klimaatambities van het kabinet te realiseren zijn vakmensen nodig, vaak in technische richtingen waar nu al tekorten bestaan. Niet alleen technische vakmensen, maar ook uitvoerders, projectleiders, engineers en communicatieadviseurs. 

Aantal WW-uitkeringen daalt twaalf maanden op rij

Eind december lag het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort op 3.404. Dat is een afname van 0,8% (-27 WW-uitkeringen) ten opzichte van november. Landelijk steeg het aantal uitkeringen in december juist licht (1,3%). De daling van het aantal WW-uitkeringen heeft zich vanaf januari in heel 2021 voortgezet.
Het WW-percentage kwam deze maand uit op 1,8% van de regionale beroepsbevolking en daalde daarmee weer iets ten opzichte van vorige maand. Het landelijke WW-percentage steeg daarentegen met 0,1 procentpunt en kwam de afgelopen maand uit op 2,1% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Tekorten in klimaatbanen in de gebouwde sector

Nederland, en daarmee ook de arbeidsmarktregio Amersfoort, staat voor een forse opgave om de komende jaren de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Om dat te realiseren wordt hard gewerkt aan onder meer de verduurzaming van huizen en gebouwen. De komende jaren zijn daarvoor vooral veel technische vaklieden nodig: voor het isoleren en ventileren van gebouwen en woningen, plaatsen van zonnepanelen, aanleggen van warmtenetten, verzwaren van het elektriciteitsnet en het aansluiten van huizen en gebouwen op duurzame warmtebronnen. De vraag naar specifieke beroepen als isolatiemonteur, zonnepanelenmonteur, monteur warmtenetten of energieprestatieadviseur zal alleen maar stijgen.

Ook mensen in beroepen met een breder takenpakket zijn onmisbaar. Denk aan timmerman, monteur elektro of installateur/monteur werktuigbouw. Omdat er nu al een groot tekort is aan deze vaklieden, bieden opleidingen in deze richtingen dus een (zeer) goed toekomstperspectief. Dit geldt niet alleen voor jongeren, maar ook voor werkzoekenden en werkenden die de overstap naar een technische klimaatbaan willen maken. Zij-instromen zonder diploma’s met een door de werkgever betaalde opleiding behoort daarbij ook tot de mogelijkheden. Daarnaast zijn er voor het slagen van de energietransitie ook mensen nodig in beroepen als uitvoerder, projectleider, engineer en communicatieadviseur.

In de arbeidsmarktregio Amersfoort zijn er vooral tekorten aan:

UWV heeft op 17 januari jongstleden de publicatie Klimaatbanen in de gebouwde omgeving uitgebracht. Hierin wordt voor de gebouwde omgeving voor het eerst in kaart gebracht voor welke specifieke beroepen en werkzaamheden het nu al moeilijk is om de technische arbeidskrachten te vinden die nodig zijn om de klimaatambities van het kabinet te realiseren.

Banen voor zij-instromers

Het WerkgeversServicepunt (WSP) kan helpen om werkgevers en werkzoekenden bij elkaar te brengen, juist waar het gaat om krapteberoepen. In een WSP werken UWV en gemeenten samen aan oplossingen voor de arbeidsmarkt. Zo heeft het WSP Amersfoort eind vorig jaar samen met de Barneveldse Techniek Opleiding en WSP Foodvalley Ervaar Techniek op de werkvloer georganiseerd. Maar liefst twintig zij-instromers maakten kennis met de aangesloten lidbedrijven van de BTO en met techniekberoepen. ‘En daar zaten ook klimaatberoepen bij,’ vertelt Khalid Hamimid, adviseur Werkgeversdiensten bij het WSP. ‘We begonnen met een speedmeet van een ochtend. In tijdsblokken, met kleine groepjes, in verband met de coronaregels.’

Na de speedmeet volgde voor iedereen een gesprek met het WSP, daarin kon de voorkeur voor een techniekdiscipline worden aangegeven. Vervolgens liepen de kandidaten een dag mee in een bedrijf, en tot slot werd gekeken of er een succesvolle match gemaakt kon worden voor een leerwerktraject. ‘Dat heeft geresulteerd in een aantal plaatsingen. Als een traject van beide kanten goed bevalt, neemt het bedrijf de zij-instromer in dienst.’ Dit voorjaar vindt de tweede editie van Ervaar Techniek op de werkvloer plaats.

Recycling

WSP Amersfoort gaat binnenkort ook mensen werven voor banen bij een recycling bedrijf in de regio. Hamimid: ‘Hier gaat het onder andere om een aantal klantcontactfuncties. De werkgever vindt het belangrijk om voor iedereen open te staan, dus er liggen kansen voor overstappers. Maar ook voor bijvoorbeeld mensen met een WIA-uitkering of een uitkering op grond van de Participatiewet. Een mooie manier om inclusief werkgeverschap in praktijk te brengen. En misschien een goed idee voor andere werkgevers die ook op zoek zijn naar medewerkers. Werkgevers die daar meer over willen weten, kunnen bij ons terecht: www.wspregioamersfoort.nl.’