Direct naar content

Verschillende partners in de provincie Utrecht, waaronder het WSP regio Amersfoort, zetten samen met het bedrijfsleven in op het behoud van technische vakmensen. Met het project ‘De techniek samen de crisis door’ zorgen de Provincie Utrecht, Technologieraad Regio Utrecht en Servicepunt Techniek Utrecht, Amersfoort, Gooi & Vechtstreek er samen met de WSP’s in de regio voor dat nu en in de toekomst voldoende gekwalificeerde vakmensen zijn voor de economische opgaven als de energietransitie.

Krimp en groei

In toenemende mate worden de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers en medewerkers in de techniek zichtbaar. Zo neemt het aantal banen door deze crisis in de techniek af en daarmee verdwijnen ook leer-werkplekken voor vooral MBO studenten. Daarnaast neemt ook het aantal technisch opgeleiden toe, dat niet meer zeker is van werk in de sector.

Tegenover deze krimp zijn er ook technische sectoren waar personeelstekorten groeien. Daarnaast zal de vraag naar gekwalificeerd technisch personeel op langere termijn hoog blijven, gezien de grote opgaven vanuit onder meer de energietransitie en de bouwopgave. Om deze opgaven te kunnen realiseren, moeten vakmensen worden behouden en (toekomstige) personeelstekorten worden voorkomen.

Initiatieven

Om het behoud en de instroom van personeel in de techniek te optimaliseren wordt onder meer een supportlijn ingericht waar werkgevers en werknemers met vragen terecht kunnen. Daarnaast gaan loopbaancoaches en arbeidsmarktcoaches deelnemers begeleiden bij het vinden van een passende baan binnen de technische sector. Ook bemiddelen deze coaches MBO studenten in de techniek bij hun zoektocht naar een leerwerkplek of stageplaats. De coaches hebben 300 vouchers te verdelen die ingezet kunnen worden voor oriëntatie in de technische sectoren, voor het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden en voor scholing.

Uitvoering

Het project ‘De techniek samen de crisis door’ start op 1 juli 2020 en zal medio januari 2021 afgerond worden. De provincie Utrecht financiert het volledige project voor ruim 400.000 euro. Het Servicepunt Techniek zal het project uitvoeren. Dit servicepunt is een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties, O&O fondsen, WerkgeversServicepunten, leerwerkloketten en het UWV.

Meer informatie over het project is te vinden op www.sptmidden.nl.