Direct naar content

UWV verstrekte in augustus in de arbeidsmarktregio Amersfoort 3.850 WW-uitkeringen. Dat zijn 180 WW-uitkeringen minder dan in juli 2021. Dit is een daling van 4,5%. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen af met 5,2%. De versoepelingen van de coronamaatregelen en de groei van de economie leidde er ook toe dat de vacaturemarkt herstelde. In het tweede kwartaal van 2021 stonden er 67% meer vacatures open in vergelijking met medio 2020. De spanning op de arbeidsmarkt nam door deze ontwikkelingen flink toe. Werkgevers hebben relatief veel vacatures in verhouding tot het aantal beschikbare kortdurend werkzoekenden met een WW-uitkering. Een krappe arbeidsmarkt schept kansen voor werkzoekenden en daagt bedrijven, sectoren, opleiders, UWV en gemeenten uit om de kloof tussen vraag en aanbod te verkleinen door samen te werken.

Aantal WW-uitkeringen opnieuw gedaald

Het aantal WW-uitkeringen bedroeg eind juli in de arbeidsmarktregio Amersfoort 3.850. Dat is een afname van 4,5% (-180 WW-uitkeringen) ten opzichte van juli dit jaar. Ook landelijk nam het aantal uitkeringen in augustus af. Deze daling was met 5,2% iets sterker dan die in de arbeidsmarktregio Amersfoort. Het WW-percentage daalde opnieuw en komt deze maand uit op 2,1% van de regionale beroepsbevolking. Het landelijke WW-percentage daalde met 0,1 procentpunt en kwam de afgelopen maand uit op 2,3% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Nu ook meer openstaande vacatures dan in 2019

De vacaturemarkt herstelt door de versoepelingen van de coronamaatregelen en de economische groei. Het aantal openstaande vacatures in de arbeidsmarktregio Amersfoort is aan het eind van het tweede kwartaal van 2021 met 7.450 vacatures 15% hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Er stonden in het eerste kwartaal van 2021 al meer vacatures open dan het totaal van elk afzonderlijk kwartaal in 2020. Halverwege 2021 waren er ongeveer 67% meer openstaande vacatures dan een jaar eerder. Landelijk zijn deze percentages respectievelijk 14% en 67%. Meer openstaande vacatures en minder kortdurend werkzoekenden, met een WW-uitkering tot zes maanden, leidt tot een hogere spanning op de arbeidsmarkt. Sinds 2016 wordt de spanningsindicator berekend en is de krapte nog niet zo hoog geweest.

Relatief veel vacatures in verhouding tot kortdurend werkzoekenden met WW-uitkering

De arbeidsmarkt in de regio Amersfoort en in geheel Nederland zijn in het tweede kwartaal van 2021 nog steeds ‘krap’ te noemen. Het aantal vacatures is in verhouding tot het aantal kortdurend werkzoekenden met een WW-uitkering op globaal niveau relatief groot. In het tweede kwartaal van 2020 was er nog even sprake van een ‘gemiddelde’ spanning op de arbeidsmarkt. Bij een ‘gemiddelde’ spanning is er sprake van globaal evenwicht. In de regio Amersfoort is de arbeidsmarkt daarna weer snel krapper geworden. De spanningsindicator van UWV brengt in de figuur hierna de ontwikkeling in de loop der jaren in beeld.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /nas/content/live/wspamersfoort/wp-content/themes/wsp_mw/template-parts/section-block-text_image.php on line 27

UWV verstrekte in augustus in de arbeidsmarktregio Amersfoort 3.850 WW-uitkeringen. Dat zijn 180 WW-uitkeringen minder dan in juli 2021. Dit is een daling van 4,5%. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen af met 5,2%. De versoepelingen van de coronamaatregelen en de groei van de economie leidde er ook toe dat de vacaturemarkt herstelde. In het tweede kwartaal van 2021 stonden er 67% meer vacatures open in vergelijking met medio 2020. De spanning op de arbeidsmarkt nam door deze ontwikkelingen flink toe. Werkgevers hebben relatief veel vacatures in verhouding tot het aantal beschikbare kortdurend werkzoekenden met een WW-uitkering. Een krappe arbeidsmarkt schept kansen voor werkzoekenden en daagt bedrijven, sectoren, opleiders, UWV en gemeenten uit om de kloof tussen vraag en aanbod te verkleinen door samen te werken.

Aantal WW-uitkeringen opnieuw gedaald

Het aantal WW-uitkeringen bedroeg eind juli in de arbeidsmarktregio Amersfoort 3.850. Dat is een afname van 4,5% (-180 WW-uitkeringen) ten opzichte van juli dit jaar. Ook landelijk nam het aantal uitkeringen in augustus af. Deze daling was met 5,2% iets sterker dan die in de arbeidsmarktregio Amersfoort. Het WW-percentage daalde opnieuw en komt deze maand uit op 2,1% van de regionale beroepsbevolking. Het landelijke WW-percentage daalde met 0,1 procentpunt en kwam de afgelopen maand uit op 2,3% van de Nederlandse beroepsbevolking.

In het tweede kwartaal van 2021 hebben in de regio Amersfoort 64 van de 112 beroepsgroepen waarvoor UWV de spanningsindicator berekent de typering ‘krap’ tot ‘zeer krap’, tegenover 1 beroepsgroep met een ‘ruime’ arbeidsmarkt. Van de 7.450 openstaande vacatures medio 2021 hebben werkgevers er 6.700 openstaan in een beroepsgroep met een ‘krappe’ tot ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt. Het gaat dan onder meer om transportplanners & logistiek medewerkers, laders, lossers en vakkenvullers, machinemonteurs, receptionisten en telefonisten (in het bijzonder medewerkers klantcontact), software & applicatieontwikkelaars en vrachtwagenchauffeurs. Nog geen 10 vacatures staan open in een beroepsgroep met een ‘ruime’ arbeidsmarkt. Het betreft in dit geval vacatures voor sportinstructeurs. Bekijk voor meer informatie ook het dashboard arbeidsmarkt met kerncijfers op werk.nl.

In het tweede kwartaal van 2021 hebben in de regio Amersfoort 64 van de 112 beroepsgroepen waarvoor UWV de spanningsindicator berekent de typering ‘krap’ tot ‘zeer krap’, tegenover 1 beroepsgroep met een ‘ruime’ arbeidsmarkt. Van de 7.450 openstaande vacatures medio 2021 hebben werkgevers er 6.700 openstaan in een beroepsgroep met een ‘krappe’ tot ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt. Het gaat dan onder meer om transportplanners & logistiek medewerkers, laders, lossers en vakkenvullers, machinemonteurs, receptionisten en telefonisten (in het bijzonder medewerkers klantcontact), software & applicatieontwikkelaars en vrachtwagenchauffeurs. Nog geen 10 vacatures staan open in een beroepsgroep met een ‘ruime’ arbeidsmarkt. Het betreft in dit geval vacatures voor sportinstructeurs. Bekijk voor meer informatie ook het dashboard arbeidsmarkt met kerncijfers op werk.nl.