Het aantal toegekende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort is ook in september verder gedaald ten opzichte van augustus. In de arbeidsmarktregio Amersfoort telde UWV in september 4.939 WW-uitkeringen. Dit is een daling van 2,5% ten opzichte van augustus. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 4,5%.

In veel sectoren daalt het aantal WW-uitkeringen

Eind september 2020 verstrekte UWV in totaal 4.939 WW-uitkeringen in deze arbeidsmarktregio. Dat waren er 125 minder dan een maand eerder. De daling van het aantal WW-uitkeringen begon na de maand mei en duurde ook in september nog voort. Landelijk was de daling 4,5%. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort met 620, ofwel 14,4%. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 19,3%.

De daling bij sectoren zoals vervoer en logistiek, alsmede bij uitzendbedrijven zet door. In september zien we in deze sectoren dalingen met respectievelijk 9,6% en 5,6% van het aantal WW-uitkeringen. Ook de sectoren bank en verzekeringswezen en zorg en welzijn (-8,3% en -3,9%) laten een procentuele daling zien. Stijgingen doen zich voor in de chemische industrie (+12,8%) en de overheid (+10%).

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, zakte één procentpunt naar 2,7%. Daarmee lag dit percentage ook in september onder het landelijk gemiddelde, dat ook iets daalde en uitkwam op 3%.

Cultuur, sport en recreatie

De sector cultuur, sport en recreatie bestaat uit de deelbranches cultuur (kunst, musea, theaters) en sport en recreatie (hieronder vallen bijvoorbeeld sportscholen, pretparken en dierentuinen). Landelijk werkten in 2019 in de sector 181.000 personen, dit is 2% van de totale werkgelegenheid. De regionale impact van de coronacrisis bleek al uit de impactanalyse die UWV in juni van dit jaar uitbracht. De sector cultuur, sport en recreatie valt in de categorie die wordt getroffen door een zeer grote krimp. Hoewel de sector niet heel groot is, is deze wel zeer goed zichtbaar. Bijna alle voorstellingen, sportwedstrijden en evenementen zijn een tijdlang afgelast en musea, dierentuinen en sportscholen bleven gesloten.

UWV publiceerde woensdag 7 oktober jongstleden onder meer de barometers voor de sector cultuur, sport en recreatie. Meer hierover leest u hier.