In juni zijn er minder WW-uitkeringen toegekend dan in de maand mei. In de arbeidsmarktregio Amersfoort telde UWV in juni 5.103 WW-uitkeringen. Dit is een daling van 1,2% ten opzichte van mei. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 0,2%. In mei nam het aantal WW-uitkeringen in Amersfoort juist nog toe met 6,3% ten opzichte van april. Stijgingen zien we nog in de sectoren uitzendbedrijven en cultuur. De horeca en schoonmaak laten weer een daling zien van het aantal WW-uitkeringen.

Stabilisering WW-uitkeringen in Amersfoort

Eind juni 2020 verstrekte UWV in totaal 5.103 WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio. Dat waren er 60 minder dan een maand eerder. Na zeer sterke stijgingen in de vorige maanden, is er in juni sprake van een lichte daling van 1,2%. Landelijk was de daling 0,2%. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Amersfoort met 558, ofwel 12,3%. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 23,9%.

De grootste stijging in de afgelopen maand zien we in de sectoren uitzendbedrijven (+3,3%). Daarentegen springt de daling bij overheid (8,5%), bank- en verzekeringswezen (6,9%), horeca en catering (5,6%) en vervoer en logistiek (4,6%) het meest in het oog.

De grootste absolute stijging zien we in de sector uitzendbedrijven (+20). Lichte afnames van het aantal WW-uitkeringen zitten in de sector overige commerciële dienstverlening (-20), bank- en verzekeringswezen (-14) en in de horeca en catering (-13).

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef gelijk op 2,8%. Hiermee lag dit percentage in juni nog wel onder het landelijk gemiddelde, dat ook niet wijzigde en bleef staan op 3,2%.

Lopende WW-uitkeringen in kaart gebracht

Deze kaart met de meest recente ontwikkeling van lopende WW-uitkeringen in Nederland in de afgelopen maand laat zien dat de arbeidsmarktregio Amersfoort op een kantelpunt aangekomen lijkt te zijn.

Ontwikkeling aantal vacatures tot en met week 24

Begin juli bracht UWV een update uit over de ontwikkeling van online vacatures. Uit deze update blijkt dat de vacaturedaling in de afgelopen drie maanden het sterkst was in Groot Amsterdam. In de arbeidsmarktregio Amersfoort is, net zoals landelijk, te zien dat de afname van vacatures is gestopt. De laatste vier weken is er weer een lichte toename te zien. Ondanks de toename van vacatures in de meeste regio’s is het aantal vacatures nog altijd (veel) lager dan in de periode vóór de coronacrisis. Verdere conclusies en onderbouwing leest u hier.