Direct naar content

Ook in september zette de dalende trend door van het aantal WW-uitkeringen dat UWV verstrekte in de arbeidsmarktregio Amersfoort. De afgelopen maand kwam dit uit op 3.746. Dat zijn er 104 minder dan in augustus, een daling van 2,7%. De landelijke daling in de afgelopen maand was 2,2%. De seizoensinvloeden, die jaarlijks voor een lichtere daling of zelfs een stijging zorgen na de zomervakantie, zijn dit jaar veel minder zichtbaar dan in de jaren voor corona. Onder de werkzoekenden bevinden zich relatief veel personen met maximaal een mbo-1 diploma (19%).

Aantal WW-uitkeringen opnieuw gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind september in de arbeidsmarktregio Amersfoort op 3.746. Dat is een afname van 2,7% (-104 WW-uitkeringen) ten opzichte van augustus dit jaar. Ook landelijk nam het aantal uitkeringen in augustus af. Deze daling was met 2,2% iets minder sterk dan die in de arbeidsmarktregio Amersfoort. Het WW-percentage bleef dalen en kwam deze maand uit op 2% van de regionale beroepsbevolking. Het landelijke WW-percentage daalde ook, met 0,1 procentpunt, en kwam uit op 2,2% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Vacatures voor eenvoudig en routinematig werk nog niet op oud niveau

In Amersfoort verstrekte UWV eind augustus 2021 bijna 20% van de lopende WW-uitkeringen aan werkzoekenden met ten hoogste een afgerond mbo-1 diploma. Het gaat dan om 709 van de in totaal 3.746 lopende WW-uitkeringen. De meeste van deze werkzoekenden hadden per augustus 2021 in Amersfoort een WW-uitkering na een uitzendbaan of werk bij een bedrijf in de overige commerciële diensten, horeca & catering, zorg & welzijn of detailhandel. Werkzoekenden met dit opleidingsniveau ervaren in detailhandel en horeca relatief veel concurrentie van scholieren en studenten.

Weinig eenvoudig en routinematig werk beschikbaar

Werkzoekenden met ten hoogste een mbo-1 diploma zijn doorgaans aangewezen op werk op beroepsniveau 1. Het gaat dan om eenvoudige of routinematige werkzaamheden waarvoor een elementair of lager onderwijsniveau vereist is. Werkgevers zochten voor dit soort werk in Amersfoort het vaakst naar werknemers voor de functie van productiemedewerker, magazijn- & expeditie medewerker, ondersteunend secretarieel medewerker en schoonmaker & huishoudelijk medewerker.

UWV raamde voor Amersfoort het aantal openstaande vacatures op beroepsniveau 1 aan het eind van het tweede kwartaal 2021 op 750. In vergelijking met het einde van het tweede kwartaal 2019 staan medio 2021 ongeveer evenveel vacatures open op dit beroepsniveau (+2%). Er heeft zich ten opzichte van het einde van het tweede kwartaal 2020 met 66% meer openstaande vacatures een fors herstel voorgedaan. In Amersfoort wordt per eind tweede kwartaal 2021 in ongeveer een tiende deel van de in totaal 7.450 openstaande vacatures werk aangeboden op beroepsniveau 1.

Sterkere arbeidsmarktpositie door praktijkleren

Mensen op dit beroepsniveau kunnen op een aantal manieren hulp krijgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Allereerst kunnen zij terecht bij het Regionaal Mobiliteitsteam. UWV, gemeenten, sociale partners en onderwijs werken daarin samen om de gevolgen van de crisis op te vangen. Het Mobiliteitsteam helpt (bijna) werkzoekenden onder andere inzicht te krijgen in waar kansen liggen op de arbeidsmarkt en bij het onderzoeken van ontwikkelingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld met behulp van de overzichten Kansrijke beroepen en Overstapberoepen van UWV. Ook de Inspiratiekaart die samen met onder meer SBB is ontwikkeld, biedt daarvoor aanknopingspunten.

Zo wordt duidelijk waar de kracht en de kansen van een werkzoekende liggen. Vervolgens kan voor mensen op beroepsniveau 1 het zogenoemde praktijkleren een goede route naar werk zijn. Praktijkleren heeft als doel het behalen van een mbo-diploma of –certificaat of het verkrijgen van een praktijkverklaring. Zo’n verklaring is bedoeld voor degenen voor wie een diploma of certificaat nog een stap te ver is. Het gaat bij de verklaring om kortdurende scholing op de werkvloer om eenvoudige werkzaamheden aan te leren. Meer informatie over praktijkleren vindt u hier.