Direct naar content

Sinds de start van de banenafspraak zijn er landelijk 73.578 extra banen gerealiseerd, zo blijkt uit cijfers die UWV op 25 april bekend maakte. De doelstelling van de banenafspraak voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 zijn er in het vierde kwartaal van 2021 3.053 meer banen. Dat is een toename van 2%. Het aantal werkzame personen is in het vierde kwartaal van 2021 toegenomen met 1.734 personen.

Cijfers arbeidsmarktregio Amersfoort

In de arbeidsmarktregio Amersfoort zijn tot en met het vierde kwartaal van 2021 1.1415 extra banen gerealiseerd. Dit is 90% van de indicatie van de landelijke Werkkamer voor Amersfoort eind 2021. In het 4e kwartaal 2021 zijn er netto 50 banen bij gekomen. De toename in de afgelopen 12 maanden bedraagt 94 banen, over heel 2020 was de toename 44 banen. Van de doelgroep banenafspraak werkt 51%, landelijk is dat 52%.

Toename aantal werkzame personen binnen de banenafspraak

In het vierde kwartaal van 2021 werken landelijk 128.468 personen binnen de banenafspraak. Het aantal personen dat in het afgelopen kwartaal werk vindt (6.930) is groter dan het aantal personen dat werk verliest (5.987) binnen de banenafspraak. Hiernaast is het aantal werkzame personen dat instroomt (2.659) groter dan het aantal werkzame personen dat uitstroomt (1.868). Dit veroorzaakt de positieve toename (1.734) van het aantal werkzame personen binnen de banenafspraak.

Toename aantal personen binnen de banenafspraak

Ten opzichte van vorig kwartaal, zijn er 2.396 personen binnen de banenafspraak bijgekomen. Het totale aantal binnen de banenafspraak komt daarmee op 245.884 personen. Er zijn 2328 personen uit de doelgroep van de banenafspraak gestroomd, waarvan 265 personen de AOW leeftijd bereikt hebben en 1.564 personen een beschutte werkplek binnen WSW krijgen. Op basis van vrijwillige uitschrijving behoren 50 mensen niet meer tot de doelgroep banenafspraak. Er stromen 4.724 personen in, waarvan 2.344 onder de doelgroep Participatiewet (2.344) en 1.563 waarvan de WSW beschut werk is komen te vervallen.

Cijfers beschut werk

Naast de nieuwe cijfers Banenafspraak zijn op 25 april 2022 ook de cijfers beschut werk gepubliceerd. Op 31 december 2021 hadden 10.112 personen een positief advies beschut werk. Van deze personen zijn 6.767 op dat moment aan het werk. Dit zijn er 351 meer dan in het voorgaande kwartaal.

Interactieve Dashboards

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. In het interactieve Dashboard banenafspraak geeft UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de voortgang van de banenafspraak weer. In het dashboard staan cijfers over de banenafspraak naar aantal (werkzame) personen en banen, ook per arbeidsmarktregio. De gebruiker kan hierbij eigen selecties maken en eenvoudig een vergelijking maken met bijvoorbeeld een andere arbeidsmarktregio of met landelijke data. De cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd.