Direct naar content

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 70.525 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021 zijn er in het derde kwartaal van 2021 4.549 meer banen. Dat is een toename van 3%. Het aantal werkzame personen is in het derde kwartaal van 2021 toegenomen met 4.171 personen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers Banenafspraak die UWV op 25 januari publiceerde. 

In arbeidsmarktregio Amersfoort zijn tot en met het derde kwartaal van 2021 1.367 extra banen gerealiseerd. Dit is 88% van de indicatie van de landelijke Werkkamer voor Amersfoort eind 2021 (de landelijke realisatie is eveneens 88%). Er zijn in het derde kwartaal netto 43 banen bijgekomen. De toename in de afgelopen 12 maanden bedraagt 136 banen, over heel 2020 was de toename 44 banen. 131 mensen vonden in het derde kwartaal werk, 97 mensen verloren hun werk.

Toename aantal werkzame personen binnen de banenafspraak

In het derde kwartaal van 2021 werken landelijk 126.734 personen binnen de banenafspraak. Het aantal personen dat in het afgelopen kwartaal werk vindt (8.389), is groter dan het aantal personen dat werk verliest (5.469) binnen de banenafspraak. Hiernaast is het aantal werkzame personen dat instroomt (1.645) groter dan het aantal werkzame personen dat uitstroomt (394). Dit veroorzaakt de positieve toename (4.171) van het aantal werkzame personen binnen de banenafspraak.

Toename aantal personen binnen de banenafspraak

Ten opzichte van vorig kwartaal, zijn er landelijk 2.229 personen binnen de banenafspraak bijgekomen. Het totale aantal binnen de banenafspraak komt daarmee op 243.488 personen. Er zijn 806 personen uit de doelgroep van de banenafspraak gestroomd, waarvan 225 een indicatie beschut werk binnen de Participatiewet krijgen en 203 personen een beschutte werkplek binnen WSW krijgen. Op basis van vrijwillige uitschrijving behoren 34 mensen niet meer tot de doelgroep banenafspraak. Er stromen 3.035 personen in, hoofdzakelijk met een indicatie Doelgroep Participatiewet (1.944) en via de Praktijkroute (779).

Cijfers beschut werk

Naast de nieuwe cijfers Banenafspraak zijn vandaag ook de cijfers beschut werk gepubliceerd. Op 30 september 2021 hadden landelijk 9.665 personen een positief advies beschut werk. Van deze personen zijn 6.416 op dat moment aan het werk. Dit zijn er 503 meer dan in het voorgaande kwartaal.