Direct naar content

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 65.976 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 zijn er in het tweede kwartaal van 2021 5.451 meer banen, een toename van 4%. Het aantal werkzame personen is in het tweede kwartaal van 2021 toegenomen met 5.002 personen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers Banenafspraak die UWV op 25 oktober 2021 publiceerde.

Cijfers over de regio Amersfoort

In arbeidsmarktregio Amersfoort zijn er tot en met het tweede kwartaal van 2021 1.324 extra banen gerealiseerd. Dit is 84% van de indicatie van de landelijke Werkkamer voor Amersfoort eind 2021. De landelijke realisatie is 82%. In het 2e kwartaal 2021 zijn er netto 78 banen bij gekomen, ten opzichte van een daling van 75 in het eerste kwartaal. De toename in de afgelopen 12 maanden bedraagt 116 banen, over heel 2020 was de toename 44 banen. In het tweede kwartaal vonden 129 mensen werk, 65 mensen verloren hun werk. Van de doelgroep Participatiewet en Wajong werkt 46%, landelijk is dit 45%.

Toename aantal werkzame personen binnen de banenafspraak

In het tweede kwartaal van 2021 werken landelijk 122.563 personen binnen de banenafspraak. Het aantal personen dat in het afgelopen kwartaal werk vindt (8.045) is groter dan het aantal personen dat werk verliest (4.328) binnen de banenafspraak. Hiernaast is het aantal werkzame personen dat instroomt (1.888) groter dan het aantal werkzame personen dat uitstroomt (603). Dit veroorzaakt de positieve toename (5.002) van het aantal werkzame personen binnen de banenafspraak.

Toename aantal personen binnen de banenafspraak

Ten opzichte van vorig kwartaal, zijn er 2.538 personen binnen de banenafspraak bijgekomen. Het totale aantal binnen de banenafspraak komt daarmee op 241.259 personen. Er zijn 1.321 personen uit de doelgroep van de banenafspraak gestroomd. Deze uitstroom bestaat voor het grootste deel uit personen die met pensioen zijn gegaan of zijn overleden. Op basis van vrijwillige uitschrijving behoren 54 mensen niet meer tot de doelgroep banenafspraak. Er stromen 3.859 personen in, hoofdzakelijk met een indicatie Doelgroep Participatiewet (2.921) en via de Praktijkroute (648).

Cijfers beschut werk

Naast de nieuwe cijfers Banenafspraak zijn ook de cijfers beschut werk gepubliceerd. Op 30 juni 2021 hadden 9.483 personen een positief advies beschut werk. Van deze personen zijn 5.913 op dat moment aan het werk. Dit zijn er 377 meer dan in het voorgaande kwartaal.

Interactieve Dashboards

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. In het interactieve Dashboard banenafspraak geeft UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de voortgang van de banenafspraak weer. In het dashboard staan cijfers over de banenafspraak naar aantal (werkzame) personen en banen, ook per arbeidsmarktregio. De gebruiker kan hierbij eigen selecties maken en eenvoudig een vergelijking maken met bijvoorbeeld een andere arbeidsmarktregio of met landelijke data. De cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd.

De kwartaalcijfers bevatten indicatieve informatie. Alleen de landelijke banenmonitor banenafspraak, die op jaarlijkse basis plaatsvindt, is een officiële meting. Algemene informatie over de banenafspraak staat in het dashboard bij FAQ. De cijfers over beschut werk worden in een Dashboard beschut werk weergegeven en ieder kwartaal geactualiseerd. Naast de dashboards publiceert UWV ieder kwartaal een PDF rapportage Transparantie klantprofielen banenafspraak (pdf, 769 kB).