Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2020 in totaal 61.792 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 51.062 banen via een regulier dienstverband en 10.730 banen via een uitzendcontract of detachering. In arbeidsmarktregio Amersfoort zijn 2215 banen gerealiseerd. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak. De doelstelling van de banenafspraak voor 2019 is het realiseren van 55.000 extra banen. 

Op het moment dat deze rapportage is opgesteld, is er sprake van de uitbraak van het coronavirus. De gevolgen hiervan zijn nog niet zichtbaar in deze trendrapportage. Deze worden duidelijk in de volgende trendrapportage over het 1e kwartaal van 2020.

Bekijk ook de Factsheet Banenafspraak voor meer achtergrondinformatie en cijfers per regio.

Rapportage beschut werk

Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak is vandaag ook de UWV-rapportage beschut werk verschenen. Daarin is te lezen dat op 31 december 2019 4004 mensen een baan hadden in een beschutte werkomgeving. Ook is te zien dat 66 procent van de mensen die tot en met 30 september 2019 een ‘positief advies beschut werk’ ontvingen, 3 maanden later een baan had.